Aes Security Management

Aes Security Management is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van beveiliging van grote complexe organisaties. Aes heeft een eigen security management systeem ontwikkeld dat inmiddels binnen veel organisaties is geïmplementeerd.

Onze werkterreinen zijn:

  • Risicoanalyses en beleidsontwikkeling
  • Professionalisering van afdelingen Beveiliging / beveiligingsdiesnten
  • Visieontwikkeling voor toegangsbeheer, cameratoezicht, passen en meldkamers
  • Projectmanagement bij selectie en implementatie van beveiligingstechnieken
  • Bewustwordingscampagnes ontwikkelen en uitvoeren
  • CBRN-Security projectbegeleiding
  • Incidentenregistratie, beveiliging meetbaar maken


Aes is gespecialiseerd in bewustwording en incidentenregistratie. Voor de zorg en het onderwijs zijn specifieke bewustwordingscampagnes ontwikkeld die bruikbaar zijn in andere sectoren. De wijze waarop Aes informatiegricht beveiligen mogelijk maakt wordt reeds toegepast in vele sectoren.